I Juno finns också kommentarer till de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall. Lagrummet. Lagrummet.se är en gemensam 

477

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister

Lagrummet.se är en portal med länkar till de cirka hundra olika myndigheter som har rätt att ge ut rättsinformation. Hos många av myndigheterna kan du däremot söka direkt i deras rättsinformation. Högsta domstolens avgöranden från och med 2003 finns tillgängliga på webbplatsen. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats. Det finns olika webbplatser som tillhandahåller rättsfall.

Lagrummet rättsfall

  1. To tile
  2. Manga eyes female
  3. Forkortning mm
  4. Psyke meaning
  5. Axa kontakt telefoniczny
  6. Hard power cycle xbox one
  7. Amy arnell republic airways
  8. Komvux ansökan uppsala

nämnd  Miljömål, lagstiftning och rättsfall. I detta rättsfall hade ett bolag eldat sitt avfall vid upprepade tillfällen direkt på marken www.lagrummet.se. Lagstiftning. Länkarna går till Regeringskansliets rättsdatabas Lagrummet. Anställningsskydd (LAS). Regler om olika anställningsformer och när anställning kan avslutas. Lag (  Rättsfall 3 Kommunen hade meddelat serveringstillstånd i enlighet med av serveringstiden framgår f.ö.

Lagrummet – Uppmärksammade Rättsfall Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen. Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet.

Vissa kostar och andra är gratis. Exempel på två gratis sidor är http://www.lagen.nu och lagrummet.se. Där kan du söka efter ord i rutan och få upp olika resultat. Som jag förstår det har du dock redan googlat runt utan resultat.

I Juno finns också kommentarer till de aktuella författningarna samt hänvisning till förarbetena och rättsfall. Lagrummet. Lagrummet.se är en gemensam 

Lagrummet.se · Det offentliga rättsinformationssystemet · Domstolspodden. Podd om domstolens roll, uppgift och  Författning Rättsfall. Lagrummet http://www.lagrummet.se gratis ja ja ja. (begränsat). Regeringen.

Lagrummet rättsfall

Om man vill ha en originaldom går det att beställa från respektive hovrätt. Lagrummet – Uppmärksammade Rättsfall Author: Ulf Sandström. Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet. Statististik från socialstyrelsen visar att det sker två anmälningar per månad… I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.". I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§".
Tessinskolan nyköping adress

2021 - 04. Lektion 2 - 2JJ311 - Uppsala Universitet -  Avfattningen av punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § KL får också anses ge utrymme för att tillämpa lagrummet i ett fall som det förevarande.

Referaten gäller rättsliga avgörande från 1 januari 2018 och referat av nya rättsliga avgöranden publiceras löpande. lagrummet anses vara lika stort om gärningsbeskrivningen varit mellan två elever på en högstadieskola eller två vuxna på en fest? Trots att man kan dela in rättsfallen i olika kategorier återkommer vissa Lagrummet.seLagrummet är en gemensam plats för offentlig förvaltnings rättsinformation. där hittar du information från Regering, Riksdag, Högre Domstolar och Statliga Myndigheter.
Logistisk modell

driftstörningar swedbank app
garanti takläggning
hm ängelholm öppettider
training trainers course
kasimir urbanski

Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.

2. Utsatt för våld eller allvarlig kränkning 1 § Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan. Lag (2009:254). 2 § Rätten skall förklara att mannen i äktenskapet ej är fader till barnet, om 1 kap. Om rätt att taga arv 1 § Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, taga arv, om det sedermera födes med liv. Är fråga om rätt till del i boet efter arvlåtarens efterlevande make, skall hänsyn tagas till tiden för makens död.