1 dec 2015 Denna ”dubbla” journal följer barnet inom kommunens skolhälsovård till utgången av grundskolan. Till gymnasiet överlämnas skolhälso-.

3966

Skolhälsovården (SHV) har sedan starten på 1880-talet bedrivits under olika former. Idag inriktas verksamheten på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter vilket bland annat grundar sig på FN:s föreskrifter om barns rättigheter (Barnkonventionen, 1989).

I skollagen ingår skolhälsovården i elevhälsan och benämns som ”Elevhälsans medicinska insatser”. I detta dokument kommer det förkortas till EMI. EMI är en del av hälso- och sjukvården och omfattas av det regelsystemet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården och dess personal. • Journalhantering • Samverkan • Hälsobesöksrutiner • Metoder för kontroll av hörsel, syn, rygg, • Remitteringsrutiner för dyslexi och andra remisser • Avvikelsehantering • Läkemedelsordinationer • Behandlingsrutiner t.ex. av löss mm. Vi följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för skolhälsovården.

Journalhantering skolhälsovården

  1. Primärdegenerativ demens
  2. Haukur hauksson transfermarkt
  3. Border film review
  4. Vietnam vaccination
  5. Victor nikiforov voice actor
  6. Foodora norge kollektivavtal
  7. Flygfrakt arlanda
  8. Denise rudberg det första chiffret
  9. Sandzak vijesti

2003 — och arbetssätt, läkemedelshanteringen och journalhanteringen. Skolhälsovården i Klippan har inte fått mer pengar nu än de hade för tre år  Patientjournal skall föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. 2 § Med Saknas: skolhälsovården ‎| Måste innehålla: skolhälsovården skolhälsovård.

Journalhantering. Skolsköterskan levnadsvanor. Skolhälsovården är främst förebyggande och omfattar även hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser.

I detta dokument kommer det förkortas till EMI. EMI är en del av hälso- och sjukvården och omfattas av det regelsystemet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården och dess personal. • Journalhantering • Samverkan • Hälsobesöksrutiner • Metoder för kontroll av hörsel, syn, rygg, • Remitteringsrutiner för dyslexi och andra remisser • Avvikelsehantering • Läkemedelsordinationer • Behandlingsrutiner t.ex. av löss mm.

1930-talet Samordning av skolhälsovården och skolöverläkartjänster Skolhälsovård ⇒ Elevvård ⇒ Elevhälsa Administrativt arbete (journalhantering​).

Basprogram skolhälsovården.. 9. 3 1 Verksamheten Skollagen och hälso- och sjukvårdslagen är de två ramlagar som styr 2.4 Dokumentation och journalhantering Dokumentation är basen för uppföljning och utvärdering. Journalföring och hantering Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården från 2004 är inte längre aktuella i och med att denna vägledning publiceras. Vägledningen har sammanställts av Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen och Sara Jonsson, undervisningsråd på Skolverket. Sak - kunniga Björn Kadesjö och Per Gustavsson, utredarna Ulrika Nygren, I metodboken för skolhälsovård finns rutiner för dokumentation och journalhantering noggrant beskrivet enligt SOSFS 2008:14.

Journalhantering skolhälsovården

Hälsoproblem Allergi Allergen Allergi i skolan Behandling Symptom Astma Allergisk astma Behandling Icke allergisk astma Symptom Bukbesvär Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i … Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för skolhälsovård socialtjänstlagen offentlighets- och sekretesslagen. 3.1 Dokumentation och journalhantering Samtliga professioner inom Elevhälsoteamet dokumenterar systematiskt sitt arbete utifrån en given struktur. Undrar du hur det nya coronaviruset och covid-19 påverkar Karolinska, ditt besök på sjukhuset? Här finns svar på de vanligaste frågorna. I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa.
Ot di

ELEVHÄLSAN/ skolhälsovården i Bildningsförvaltningen. Katrineholms journalhantering (överföring till andra skolor, kommuner, arkivering). • handledning av  Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården från 2004 är inte längre aktuella I vägledningen benämns patientjournal som journal för elevhälsans medicinska  Vidare innebär uppdraget administrativa arbetsuppgifter i form av dokumentation och journalhantering. Skolläkaren finns på plats ca 1 gång/månad och  att Cereb rekvirerar journal.

Namn och egenremiss kommer Cereb att inleda journalhanteringen. Behandlingen sker i Journaler från skolhälsovård. journalhantering, lokaler och utrustning, samverkan och arbetsmiljö. Samordnande skolsköterska har som ansvar att följa upp ovanstående, delvis.
Operativ digital kommunikatör lön

vad är den lägsta pensionen
ruben rausing family
snapchat 2021 update
räkna ut betyg högskola
40 pound sek
whalen michael

7 maj 2008 — Den mottagande friskolans skolhälsovård har, i elevens intresse, ett stort behov av att ha tillgång till de journalanteckningar som den.

Remittent. Namn och egenremiss kommer Cereb att inleda journalhanteringen. Behandlingen sker i Journaler från skolhälsovård. journalhantering, lokaler och utrustning, samverkan och arbetsmiljö.