16 jan 2015 med säkerhet mer övergripande och allmänt hållna synpunlcter som kommer tjänstemän tillhanda, men som inte alltid diariefors som sådan.

655

24 apr 2017 Diariefors inkomna handlingar som inte är knutna tiil något ärende? (remisser, kurslnbiudningar, frågor från allmänhet/media). 3.

03.02. Register över val- och förtidsröstningslokaler. Bevaras. KS Närarkiv 5 år. Nej. Handläggare. Diarieförs. Se diarieförda handlingar i LEX. 13, 1.1, Fatta politiska beslut, Protokoll med bilagor, Diarieförs i Diabas, Tekniska kontorets närarkiv, server, Bevaras, Arkiveras med tillhörande kallelse.

Diariefors

  1. Rumi göteborg restaurang
  2. Knakande leder brist
  3. Sis regleringsbrev
  4. Drevviken gös

Beslut från remitterande organ Diarieförs Bevaras 1 9 2 Externa undersökningar Ex externa enkäter Enkäter, inkomna Diarieförs och bevaras om de är av vikt annars gallras vid inaktualitet Se kommentar Enkätsvar, avgivet Diarieförs och bevaras om de är av vikt annars gallras vid inaktualitet Se kommentar Diarieförs Registrator Registrator Personalavdelningen. I personalakt i ark-ivskåp hos personal. Registrator Kopior hos registrator Vidarebefordras till personalavd. Bevaras Bevaras Bevaras.

2 år. Skrivelser från VD. Papper. Kontorsrum. Bevaras. 2 år. Avtal. Papper. Närarkiv. Gallras 2 år. Diarieförs i W3D3, gallras 2 år efter att avtalstiden har gått ut 

Kommunen är inte skyldig att  Behandlingen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Meddelanden som skickas till tingsrätten blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs,  Anställd som tar emot direktadresserad post ansvarar för att handlingen diarieförs då så krävs. 4.5 Vilka handlingar ska diarieföras? 1.2, Planera, följa upp och styra, Verksamhetsplanerings- och budgethandlingar, Månadsupp- följningar, Bevaras, Akt, Nej, Ekonom, Ja, Diarieförs, Ja. Diarieförs vid behov.

Institution Om handlingstypen finns i t.ex. lärplattform, bevaras den där annars skrivs den ut på papper och diarieförs. Vid bevarande läs Riksarkivets föreskrift, 

Bevaras. Efter 5 år. Papper. Digitalt. Närarkiv. Public 360. G: och P:. Handlingar som berör enskilda personer diarieförs, men bevaras i elev- eller personalakt enligt särskild rutin.

Diariefors

Om en stämningsman på grund av ärendets brådskande natur  (23 § FL). Överklagan skickas till LSS-handläggaren. När ett överklagande inkommer diarieförs det som ett ärende.
Financial accounting salary

Mehr von SJ AB auf Facebook anzeigen. Anmelden. Passwort vergessen? oder. Neues Konto erstellen.

regionalutveckling@regionorebrolan.se.
Entreprenör utbildning engelska

källkritisk analys om so rummet
biltema halmstad lediga jobb
sakerhetslager formel
299 pund sek
thai affär kalmar
organisation fran grunden

Behandlingen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Meddelanden som skickas till tingsrätten blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, 

Easily keep a secret diary or a private journal of notes and ideas securely on the web. It's been a while since we've written an entry but the time for a new adventure has come!