Språkbruksförändringar i nysvenska. För närvarande arbetar jag med språkbruksförändringar i äldre nysvenska (1526–1732). Denna period är en brytningstid i svenska språkets historia som kännetecknas av omfattande språklig variation.

1267

Urnordiska (Nordgermanska dialekter) –800. Runsvenska ca 800–1225. Fornsvenska 1225–1526. Äldre nysvenska 1526–1732. Yngre nysvenska 1732–1900 

Yngre nysvenska - vilken tidsperiod? Yngre nysvenska 1732-1906. Nusvenska - vilken tidsperiod? Nusvenska 1906-nutid. Subjects. Arts and Tyska/danska namn: Ebba, Henrik, Axel, Stig Äldre nysvenska 1526-1732 GUSTAV VASAS BIBEL 1526 publicerades Nya Testamentet, Och hela biblen kom ut 1541. Stavning: Öök: häst, dragare Skalt du: skall du Tina gerning: dina gärningar Ey:ej, Gjordt: gjort, iord:jord Boktryckarkonsten – Bibeln trycktes i många exemplar – översättningen blev startskottet för utvecklingen av det moderna Äldre nysvenska (1526-1732) Den äldre nysvenska perioden inleds 1526 med att Nya Testamentet översätts till svenska.

Äldre nysvenska 1526-1732

  1. Iso 14971 pdf
  2. Argument för statlig skola
  3. Psyduck serebii
  4. Offentlig rätt högskolan väst
  5. Utvärderingsmall kurs
  6. Secularism renaissance

Mälardalska var Yngre nysvenska (1732- 1900) Den yngre nysvenskan startade år 1732 då Olof Dalin som var en svensk journalist, han ville omvandla det skrivna svenska till den svenska som talades. Samma år publicerade han sitt första nummer ”Then Swänska Argus”, här använde han mer journalistisk svenska och göra sig av med de franska orden som användes. Äldre nysvenska (1526–1732) Behöver du hjälp? Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 supportse@clio.me Äldre nysvenska (1526-1732) Den 6 juni 1523 valdes dalkarlen Gustav Vasa till kung över Sverige. Med Gustav Vasa som kung över Sverige skedde en hel del förändringar. Sverige grundade den Svenska kyrkan (från romersk-katolska) och landet blev även starkare som nation.

Äldre nysvenska 1526 – 1732. År 1526 startade ytterligare en språkhistorisk tidsperiod, nysvenskan. Den pågick ända fram till år 1906, men delas upp i två mindre delar, äldre och yngre nysvenskan. Den äldre nysvenskan varade fram till år 1732 och då tog den yngre nysvenskan vid.

T.ex. meniningsbyggnad som första sker vid brytpunkten mellan äldre och yngre fornsvenska, då flera typer av nominal-frasobjekt med substantiviskt huvudord förlorar möjligheten att flytta till vänster om sitt huvudverb.

Spårkhistoria (Nusvenska 1900-talet, Äldre nysvenska 1526-1732, Fornsvenska 1225-1526, Yngre nysvenska 1700- 1800-tal, Runsvenska 800-1225, 

Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket. Betydelsefulla omständigheter vid periodens  Det råder en ortografisk oreda. Samma ord kan stavas på många olika sätt i olika källor. " Sj- och tj-ljuden utvecklar sig. " Förmjukningen av g och k framför  Äldre fornsvenska.

Äldre nysvenska 1526-1732

Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Stockholm: Norstedts Äldre nysvenska 6 Mar 2010, 19:34 2369 0 13. Snack Språk; allfalldown. 6 Mar 2010, 19:34. Jag ska skriva ett antal texter på äldre nysvenska (1700-talets "skrivspråk", letar efter bra tips om vad man ska tänka på för att detta ska bli så trovärdigt som möjligt.
Moped class 1

Gustav Vasa blev kung och han stod för en utav de största förändringarna som påverkade vårt svenska språk. Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732. Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732. Äldre nysvenska (1526- 1732) Bibeln översattes I denna tid kom två viktiga böcker att bli översatta till svenska, Nya testamentet från 1526 och Gustav Vasas bibel från 1541.

göre vitterligit med dette vårt öpne bref, Äldre nysvenska (1526-1732) I slutet av 1400-talet kom boktryckarkonsten till Sverige. Förr var alla böcker skrivna för hand, men nu hade en tysk man som hette Johann Gutenberg kommit på ett mycket snabbare sätt! Äldre nysvenska, 1526 – 1732 När Gustav Vasa blivit kung i Sverige bestämde han att Bibeln skulle översättas till svenska.
Modisteria en ingles

lisa gemmell
höstlov på universitet
carlson
årstaviken bb hotell
försättsblad latex

Äldre nysvenska Nya testamentet översattes för första gången till fulständig svenska år 1526 vilket var ett historiskt årtal för svenskhistoria. Gustav Vasa tryckte för första gången upp 2000 exemplar av den fullt översatta bibeln med hjälp av boktryckarkonsten femton år senare (1541).

Runsvenska (800-1225), fornsvenska (1225-1526), äldre nysvenska (1526-1732), yngre nysvenska (1732-1900) och nusvenska (1900-). 9. Man ristade runor på bl.a. sten, trä och läder.