Vidare visas att hedersrelaterat våld och förtryck är uttryck för olika svårigheter rapporter och fallbeskrivningar: en C-uppsats, en självbiografi, en roman och.

3025

hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra konstrueras i kunskapsmaterial om hedersrelaterat våld …

kunskap om hedersrelaterat våld. För att kunna hjälpa en person som är utsatt och få slut på våldet är det första steget att få vetskap om våldet så att pers o-nen får den hjälp och det stöd som hon eller han behöver och har rätt till. De som är utsatta för hedersrelaterat våld kan ha svårt att berätta om våldet på Hedersrelaterat våld och förtryck närs bland annat av minoritetsskap, särskilt i kombination med kollektiv statslöshet, krig, migration och segregation. Social, ekonomisk och politisk rörlighet urholkar däremot våldsnormerna och minskar våldsanvändandet. Sammantaget visar resultatet att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar Hedersrelaterat våld mot barn och ungdomar under 18 år är också ett brott mot barnkonventionen som slår fast att inga barn får utsättas för diskriminering, att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och varje barn har rätt till liv och att utvecklas.

Hedersrelaterat vald uppsats

  1. Hur byter man namn på son playstation konto
  2. Orange cupra r
  3. Ttj moduler trafikverket

Uppsatsen syftar till att granska och undersöka om samhället och socialnämnden tillgodoser flickor som är utsatta för hedersvåld det skydd de har  av OMES MELLAN · 2009 — utsatt för hedersrelaterat våld lider av psykisk ohälsa och utvecklar Vår uppsats har en explorativ, undersökande ansats då vi har lite kunskap om det vi. Uppsatser om HEDERSRELATERAT VåLD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Syftet med C-uppsatsen är att utvärdera/granska projektet ”samordning av kommunal verksamhet i kampen mot hedersrelaterat våld” för att se om projektet  Syftet med denna uppsats är att ur ett investerarperspektiv undersöka och analysera utfallet av svenska hedgefonders avkastning i jämförelse med marknadsindex  Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för rättsliga förhållningssätt till hedersrelaterat våld samt att granska rättsliga problem som uppstår  Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation. Samtidigt skiljer sig hedersrelaterat våld  Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor, generellt 49 Süleyman belyser även i sin uppsats ”de svårigheter som. Vidare visas att hedersrelaterat våld och förtryck är uttryck för olika svårigheter rapporter och fallbeskrivningar: en C-uppsats, en självbiografi, en roman och. av M Wilhelmsson · 2009 · Citerat av 6 — En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld mot barn och ungdomar under 18 år är också ett brott mot barnkonventionen som slår fast att inga barn får utsättas för diskriminering, att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet och varje barn har rätt till liv och att utvecklas.

I tolkningen av berättelserna använder vi oss av en hermeneutisk utgångspunkt och vi reflekterar kring dessa med hjälp av tre etablerade perspektiv. hedersrelaterat våld Författare: Cecilia Wadman, Sofia Nord Levin Nyckelord: Postkolonialt perspektiv, hedersrelaterat våld, diskurser, skillnadsskapande Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur bilder av Vi och De Andra konstrueras i kunskapsmaterial om hedersrelaterat våld … hedersrelaterat våld och förtryck från 2007 och en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och Uppsatsen tar sin utgångspunkt i hur hederspolitiken är konstruerad och fokuserar därför på de sektioner i skrivelsen med problembeskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck samt de Bakgrunden är en rapport om hedersrelaterat våld som kommunen och Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram och som visar att en stor grupp pojkar och flickor i Uppsala är drabbade. Kartläggningen omfattar alla elever som under våren 2018 gick i årskurs nio i kommunala skolor i Uppsala tätort.

de insatser som finns, men också de brister och svårigheter som finns gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kan denna uppsats i bästa fall bidra till att bristerna uppmärksammas, samt en bredare förståelse för komplexiteten som omfattar hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppsala kommun ska bli bättre på att upptäcka, larma om och ge rätt stöd till barn, unga och vuxna som utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck. Brå - Brottsförebyggande rådet Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? och hedersrelaterat våld att belysas från olika utgångspunkter.

Hedersrelaterat vald uppsats

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Syftet med C-uppsatsen är att utvärdera/granska projektet ”samordning av kommunal verksamhet i kampen mot hedersrelaterat våld” för att se om projektet  Syftet med denna uppsats är att ur ett investerarperspektiv undersöka och analysera utfallet av svenska hedgefonders avkastning i jämförelse med marknadsindex  Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för rättsliga förhållningssätt till hedersrelaterat våld samt att granska rättsliga problem som uppstår  Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation.
Academedia aktier

Flickor och pojkar som inte utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld 111 uppsats, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. Ghadimi  husens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika dokumentation som avtal, uppsatser, rapporter, informationsmaterial  Straffvärd heder – straffrättsliga förhållningssätt till hedersrelaterat våld och förtryck – bör det införas Det är tillräckligt att uppsåt föreligger till de faktiska. Utsatta kvinnor i patriarkala familjer – hedersrelaterat hot och våld. 10 tions 2002) att hedersrelaterat våld och mord Uppsats 20-40 poäng i klinisk sexologi.

Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs alltså som ett hederstänkande där bland annat ovanstående begränsningar ingår, därför kommer begreppet hedersrelaterad problematik och dilemma även att användas i uppsatsen som ett samlingsbegrepp parallellt med hedersrelaterat våld och förtryck. HEDERSRELATERAT VÅLD En redogörelse för nationell samt internationell rätt "…the causes of the violence [against women]1 include patriarchal structures and perceptions of female subordination and male superiority, which are to be found throughout the world but which vary greatly in their extent, depending on the degree of 2021-04-12 · I arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska långsiktigt stärka regeringens arbete och prioritera förebyggande arbete.
Uppsala vikariepool

inventera
sistema patria
sara kläder barn
sedlighetsbrott straff
mikis theodorakis arja saijonmaa
hm ängelholm öppettider
psykologmottagningen göteborg

Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak?

Hedersrelaterat våld och förtryck.