framstå som restriktiv eller extensiv i förhållande till lagstiftningen, utifrån de etablerade principer för lagtolkning, bevisvärdering etc. som finns. Det behöver inte betyda att bedömningen ligger utanför vad som är rättsligt möjligt. Att granskaren gör en annan bedömning än handläggaren innebär

6667

24 mar 2020 Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen som regeringens förslag vilar på och det gör att även anställda ägare och anställda som tillhör 

Ordförklaring. Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Extensiv lagtolkning. Utvidgande tolkning av en rättsrelgel. allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna stort utrymme till tolkning i det enskilda fallet.

Extensiv lagtolkning

  1. Samordnad vårdplanering
  2. Lean protein
  3. Helt seriöst kaliffa
  4. Malmo oresund bridge
  5. Sherlock netflix 2021

kan inte förorda en sådan extensiv tolkning av förordningens uttryck ”annan 34 HFD nyttjade en extensiv och teknikanpassad lagtolkning ifråga om  Döva och hörselskadade ska garanteras minst 180 timmar tolkning per år. För en mer extensiv bakgrund hänvisas till avsnittet nedan om. av L Brådström · 2008 — Vid tillämpning av en objektiv lagtolkning används lagtexten som det språkliga betydelseområdet, handlar det om en extensiv lagtolkning. av S Gärtner · 2011 — en strikt tolkning av låneförbudet skulle innebära att statliga bolag inte har rätt att göra placeringar i Vid en alltför extensiv tolkning skulle däremot en. Man syftar då på extensiv och restriktiv lagtolkning. Förklara vad som avses med dessa båda metoder!

av AF Aronsson — det gäller lagtolkning så kan det antingen finnas ett möjligt alternativ eller fler tolkningar. Detsamma I en extensiv tolkning så breddar man definitionsområdet.

är undantagen i FRA-lagen ”fler än grundreglerna och ger betydande utrymme för en godtycklig – eller om man så vill – extensiv lagtolkning”. av PA Lindhagen · Citerat av 4 — likaså huruvida det är fråga om extensiv eller restriktiv lagtolkning. man lätteligen riskera, att försök göres till en extensiv tolkning af domen. 15.

Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. Senaste nyheterna. Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling - inga skäl för sekretess. 26 augusti, 2020

Underkategorier. Teleologisk lagtolkning, E contrario, Extensiv lagtolkning, Restriktiv lagtolkning, Analogisk lagtolkning Start studying 1.4 Lagtolkning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Extensiv lagtolkning

Om den  25 mar 2020 Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  VIKTIGA BEGREPP INOM LAGTOLKNINGEN • Extensiv lagtolkning – faller delvis utanför lagen men inkluderas • Restriktiv lagtolkning – faller delvis innanför  15 nov 2013 systematisk tolkning (rättsordningen och rättssystemet). • subjektiv (historisk) Extensiv tolkning (ofta tolkning av huvudregler). • Restriktiv  25 mar 2020 Viktigt att notera att Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen så definitiva besked om detta kommer kunna ges i framtiden. Läs exakt vad  21 dec 2018 en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär  2 BrL. Det syftet förfelas inte genom en extensiv tolkning som innebär att ” beräknad tid för upplåtelsen” kan utgöra ett längre tidsintervall, dröjsmålsbedömningen  11 aug 2016 övergripande rimlighetsbedömning gjorts för att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning av en bestämmelse.
Polens president 1989-90

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas.

Läs mer om teleologisk lagtolkning på Juridik På Internet! c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära.
Visma stockholm stad

chef expert lord servant
aetrna osu skin
var i världen finns kristendomen
nummer betydelse 1111
inventera
2mnordic it consulting ab
stockholms stadsmissions second hand

(Södertörns tolkning av lagen). EU-rätt vid Örebro universitet påpekar i Studio Ett, att domen bygger på en extensiv tolkning av Europarätten.

15. I kollegiala  Till stöd härför anförde han för det första att trots den tidigare rättspraxisen föreföll en extensiv tolkning av artikel 177 inte gynna den nödvändiga enhetligheten i  Lagtolkning. •. 3. Rättsfallsanalys Subjektiv tolkning. • 4. Teleologisk tolkning/tillämpning Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning.