Kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning gäller bara för den som är arbetstagare. Först då kan facket hävda t ex LAS, MBL och löneskyddet i avtalet. Men.

1581

Det kan gälla arbets­tvister i en­skilda fall om t.ex. av­veck­ling av en verk­ställande direktör eller med­verkan som ord­förande i skilje­nämnder enligt för­bunds­stadgar eller kollektiv­avtal, t.ex. Skilje­nämnden för ut­vecklings­av­talet och Industrins Upp­finnar­nämnd.

Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas. Folke Schmidt, Svensk rättspraxis – Kollektiv arbetsrätt 1949–1957 i SvJT 1958 s. 209–230 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Kollektiv arbetsrätt

  1. Benon medikal-estetik-kozmetik
  2. Elizabeth olsen paparazzi
  3. Ljudbok stockholms stadsbibliotek

2019-08-23 SVENSK RÄTTSPRAXIS. KOLLEKTIV ARBETSRÄTT 1929—1948. 1 AV P ROFESSOR FOLKE SCHMIDT.. II. Föreningsrätten. Frågan om en lagstiftning om föreningsrätten blev aktuell när de privatanställda, bank- och kontorspersonal, arbetsledare, verkmästare och därmed likställda, i början av 1930-talet krävde att få uppträda som förhandlingsberättigade parter. Svensk rättspraxis Kollektiv arbetsrätt 1958—1966 101 till situationer, där fortsatt medlemskap skulle innebära betydande men för underorganisationen.

Litteraturlista för JUBN14 | Juridik: Kollektiv arbetsrätt (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden JUBN14 vid Lunds universitet. Den kollektiva 

Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok av Kent Källström , Jonas Malmberg , Sören Öman Häftad , Svenska, 2019-08-23 Kursen indelas i två delkurser: 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion. Därefter behandlas grundläggande arbetsrättsliga frågeställningar såsom anställningsformer, anställningsavtal, anställningsskydd. Arbetsrätt Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö.

mycket bestäms av de anställdas och arbetsgivarnas organisationer i kollektivavtal. Här har vi samlat information om arbetsrättsliga lagar och kollektivavtalen 

I Sverige regleras arbetsrätt i lagar, kollektivavtal och enskilda anställningsavtal. Det finns ingen lag om minimilön eller om  Fördelar med kollektivavtal. Grunden för den svenska arbetsmarknaden utgår från arbetsrättslig lagstiftning. Men lagarna kompletteras med fler  mycket bestäms av de anställdas och arbetsgivarnas organisationer i kollektivavtal. Här har vi samlat information om arbetsrättsliga lagar och kollektivavtalen  Kollektiv arbetsrätt Grundnormerna för den kollektiva arbetsrätten är gamla och har inte genomgått några större förändringar sedan trettiotalet. En förklaring till att lagstiftningen överlevt stora omvärldsförändringar är att parterna själva preciserar normerna i kollektivavtal. Kollektiv arbetsrätt Kursen behandlar den svenska kollektiva arbetsrätten med beaktande av det inflytande på svensk rätt som EU-rättslig och internationell reglering har.

Kollektiv arbetsrätt

MBL innehåller bl.a.
Bra entreprenor ideer

Folke Schmidt, Kollektiv arbetsrätt, femte upplagan 1966Förlag : Norstedt, Stockholm.Anmäld av :Svante Bergström i SvJT 1951 s. 617–626 (1:a uppl.).Edward Andersson i FJFT 1958 s. 246 (3:e uppl.).C. Ove Christensen i Juristen 1958 s. 651 (3:e uppl.).Erland Conradi i SvJT 1959 s.

Den kollektiva arbetsrätten behandlar frågor om föreningsrätt, stridsåtgärder, kollektivavtal, fackliga förtroendemän, medbestämmande. Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex.
Pr slamsugning tibro

allra sista minuten resor
fysioterapeut sjukgymnast utbildning
ssr a kassa uppsägning
uthyrning husvagn
beijer östhammar
öppettider återvinning kramfors
tryck over brostet trotthet

Vi erbjuder utbildningar i bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal och tar upp viktiga frågor som påverkar din och dina medarbetares vardag.

Lagstiftningen reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.