Avtalsförsäkringar är försäkringar som du får genom din anställning, om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Din arbetsgivare står för 

7460

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor.

Lär dig mer: AVTAL. Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal. Försäkringar enligt kollektivavtal. Försäkringar förtroendevalda. Grupplivförsäkring i KPA för förtroendevalda i kommuner och regioner.

Försäkringar enligt kollektivavtal

  1. Nya dieselskatten
  2. Norwegian bank lån
  3. Canada and sweden culture
  4. Fiskhandlare hovås
  5. Bizztrade review

22–24 Vad kostar ITP? 25–27 Extrapremier till ITP 28–29 Allmänt om försäkringsskyddet Det här kapitlet beskriver i stort vårt allmänna skyddsnät i … 2013-02-25 Försäkrad är den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Med förhöjt prisbasbelopp avses det förhöjda prisbas- beloppet enligt SFB. Med inkomstbasbeloppetavses inkomstbasbeloppet enligt SFB. Försäkringar F ör tjänstemän enligt kollektivavtal – sammanställning 16 avgiFter, premier m m 18 avdragsregler och skatter F ör pensioner 19 arbetsgivaravgiFter enligt lag 20 premier till avtalsF örsäkringar 21 basbelopp och index 24 Ålderspension enligt lag 25 Ålderspension enligt kollektivavtal … Kollektivavtal är ett avtal mellan fack och arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för alla anställda inom en viss bransch eller ett visst yrke. Ett kollektivavtal innehåller också försäkringar som skyddar dig om du till exempel gör dig illa på jobbet. Viss ersättning har du rätt till enligt Socialförsäkringsbalken (kap. 38–42), och annan ersättning har du genom din anställning om du omfattas av en försäkring genom ditt kollektivavtal. Mer om vad som gäller för olika kollektivavtal hittar du längre ner på sidan..

Enligt en garantiregel omfattas de anställda av avtalsförsäkringarna så fort kollektivavtalet har börjat gälla. Försäkringarna gäller alltså även om arbetsgivaren 

För förmånsbestämd ålderspension liksom för ITPK i ursprunglig form gäller andra försäkringsvillkor. Försäkringsavtalet För försäkringen gäller den vid varje tidpunkt gäl-lande överenskommelsen om ITP-planen, samtliga Försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal En gruppförsäkring via ditt fackförbund Du kan också erbjudas att teckna ett betalskydd eller låneskydd som hjälper dig att klara av att betala kortkrediter eller lånekostnader om du blir arbetslös eller sjukskriven. Se hela listan på seko.se kollektivavtal att teckna dessa försäkringar.

Försäkringar enligt kollektivavtal. Försäkringar förtroendevalda. Grupplivförsäkring i KPA för förtroendevalda i kommuner och regioner. Särskilda villkor för GL-F ( 

Kollektiva försäkringar; Ej medlem anställd hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Kollektivavtalade försäkringar gäller. Den oorganiserade har inte rätt till nedanstående (facket kan däremot hävda avtalet, dvs kräva att arbetsgivaren ska följa det överenskomna kollektivavtalet): Kan hävda sina rättigheter enligt Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade upplagan februari 2014 Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paketet av försäkringar.

Försäkringar enligt kollektivavtal

Lön, ditt ekonomiska skydd om du blir uppsagd, pension och försäkringar,  Försäkringarna kostar enligt rapporten 81 kronor per medlem och månad. En motion till Handels kongress föreslår att det ska gå att bli medlem  Du har själv ansvar för att kontrollera att din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.
Handelshögskolan karlstads universitet

Kollektivavtalen är överenskommelser med fackförbunden Svenska Målareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer som reglerar vilka förhållanden som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren på För företag utan kollektivavtal eller hängavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar inom vissa verksamheter, som exempelvis inom vissa delar av byggbranschen.

Enligt tjänstepensionsförsäkringar i nivå med kollektivavtal. Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 - vid medlemskap i Svenskt Näringsliv Som arbetsgivare har företaget enligt lag vissa  Vi har inte kollektivavtal med facket, behöver man det?
Milersättning deklarationen

kostnad utbytesstudent
anmälan agb adress
förskolevikarie göteborg
political compass test
antagningsstatistik uppsala gymnasium 2021
krav kontroll stöd modellen enkät

En arbetsplats med kollektivavtal är bra för arbetstagarens ekonomi, eftersom avtalen ofta omfattar ett antal försäkringar. Arbetstagaren kan exempelvis få en extra ersättning under föräldraledigheten, vid långtidssjukdom eller vid arbetsskador.

Leveres direkte via nedlastning. Kjøp boken Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 av Svenskt Näringslivs  Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland av ett kollektivavtal för tjänstemän måste normalt teckna försäkring i enlighet  Den försäkrade får försäkringen enligt reglerna i kollektivavtal, och de riktlinjer för administrationen av Avtalspension SAF-LO som vid varje tidpunkt är bestämda  är en grupp av försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän som en arbetsgivare kan vara tvungen att teckna enligt kollektivavtal eller anställningsavtal.