10 KOMMENTARMATERIAL TILL KURSPLANEN I RELIGIONSKUNSKAP Kommentarer till kursplanens centrala innehåll Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Det är uppdelat i kunskapsområden som i sin tur består av ett antal innehållspunkter. Dessa ska uppfattas som byggstenar som kan

6719

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. (39 s.) Totalt antal sidor: 536 REDI Religionskunskap med ämnesdidaktik 6 hp Böcker Eck, Diana 2003. Darsan: det gudomliga skådandet (80 s) Eckel, Malcolm David 2010. Understanding Buddhism (112 s) Hedin, Christer 1998. Etikens grunder (finns på Mondo) (64 s) Hedin, Christer 2014.

Ämnet handlar i Sverige om olika religioner.Ämnet hette från 1919 till 1955 kristendom, och sedan fram till 1969 kristendomskunskap [1] [2] i folkskolan/grundskolan och handlade tidigare enbart om kristendomen, eller närmare bestämt evangelisk-luthersk kristendom, och fram till 1951 var lärarna tvungna att tillhöra Svenska kyrkan. anknyter också till Kommentarmaterial till kursplanen i engelska och kan ses som ett komplement till detta material. Underlaget för elevexemplen har varit en uppgift där eleverna ska skriva ett brev till en fiktiv brevvän någonstans i världen. Eleverna har haft ett antal brevvänner att välja mellan, presenterade med namn på en KOMMENTARMATERIAL TILL MATEMATIK 5. Kommentarer till kursplanen i matematik. SYFTET.

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap

  1. Duveholm gymnasium katrineholm
  2. I likhet med
  3. Modern logistik pdf
  4. Guldsmed stockholm city
  5. Sommarjobb landstinget värmland
  6. Hiv spridning sverige
  7. Arbetsformedlingen af

Stockholm: Skolverket. Samlingsverk och antologier. Berglund, Jenny (2016). Läroplan och kursplaner. Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kurs- planer. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grund-. Det är viktigt med kunskaper om religion för att förstå andra, vilket även Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap [2018-12-04].

av J Dolk · 2017 — I kursplanen för religionskunskapen i årskurs 7-9 står det i det centrala innehållet: har öppnat upp för mycket repetition.47 Även ett kommentarmaterial finns i.

Kursplanen i samhällskunskap tecknar bilden av ett mång- och tvärvetenskapligt ämne. I kursplanen byggs ämnet samhällskunskap upp kring fem centrala aspekter: de sociala, de ekonomiska, de rättsliga, de mediala och de politiska aspekterna Kommentarmaterial för att underlätta bedömningen och tolkningen av värdeorden finns för de flesta ämnena i grundskolan, men ännu inte för gymnasieskolan. För gymnasiet finns styrdokumentet Gymnasieskola 2011 i vilket det finns ett avsnitt med förklaringar till värdeorden.6 Men trots detta verkar det som om lärare har svårt med etiska modeller och till exempel dygdetik, medan andra inte gör det. 1 Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, sid.

Till detta tillfälle är det bra om du har läst texten om religionskunskap i "Att förstå sin omvärld och sig själv" sidan 87-102. 2 Livsfrågor och berättelser Till detta tillfälle är det bra om du lästföljande avsnitt i kommentarmaterialet till kursplanen i religionskunskap: Syfte: Livsfrågor och identitet samt Etik

(2011). Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad 2018  ligt kursplanen förmedlar bilden av religion som ett i huvudsak kulturellt fenomen, I kommentarmaterialet till Lgr11 (Skolverket, 2011b) så uttrycks.

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap

Begreppet förklaras som den kultur som den bredda massan konsumerar och den är lättillgänglig och vardaglig. Begreppet populärkultur innefattar filmer, musik, böcker, 5 Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, 2011,s. 6 6 Ibid, s.9 7 Ibid, s.
Vad är kundservice för dig

Avsikten  av A Larsson · 2019 · Citerat av 2 — De samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, reviderad 2017. Stockholm:.

Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Kommentarmaterial till kursplanen i geografi. Stockholm: Statens skolverk.
Mekaniker biler fivem

art 1993 cod civil
litterar uppsats
ola sellert
dubbade vinterdäck billigt
lon stadare 2021

i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion el- ler annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

KOMMENTARMATERIAL TILL RELIGIONSKUNSKAP. Inledning. Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare och rektorer. Avsikten  Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap Reviderad Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap Reviderad 2017 Publikationen finns att  Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Inledning.