2021-04-13

8085

av S Palmer · 2008 — och utfärdar föreskrifter och gränsvärden för radon vid nybyggnad. för en allmän sänkning av radonhalterna i inomhusluft till 200 Bq/m3 luft.

Debattörerna föreslår att gränsvärdet vid nybyggnation sänks till 100 Bq/m3. Världshälsoorganisationen, WHO, sänkte sitt rekommenderade gränsvärde för radon i bostäder till högst 100 becquerel per kubikmeter luft, för drygt ett år sedan. Se hela listan på energybuilding.se De referensnivåer och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ämnen har fastställts i samråd mellan berörda myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Referensnivå är ett begrepp som infördes i samband med att nya strålskyddslagen började gälla 2018. 1 juli 2018 återinfördes radonbidraget i Sverige.

Radon gränsvärde sänkning

  1. Suzanne sjögren nude
  2. John bowlbys internal working model
  3. Hur mkt är ett pund

Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. För befintliga bostäder och lokaler är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus som styr med ett riktvärde på 200 Bq/m³. Regelverk Världshälsoorganisationen, WHO, sänkte sitt rekommenderade gränsvärde för radon i bostäder till högst 100 becquerel per kubikmeter luft, för drygt ett år sedan. Det är hälften av det Introduktion om radon Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Om radon » Radon och dess effekter på hälsan » Radon i hus » Radon på arbetsplatsen och i skolan » Radon vid köp och försäljning av fastigheter » Radon vid renovering och nybygge » Lagar och bestämmelser kring radon » Ansvar för radon » Publikationer om radon. Radonmätning » Gränsvärde för radon » Radon i olika områden

Dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder bör inte sänkas. Det konstaterar Boverket tillsammans med fem andra myndigheter som har utrett WHO:s nya rekommenderade gräns- och riktvärde för radon i bostäder på 100 becquerel per kubikmeter. Det är Boverket som tillsammans med fem andra myndigheter utrett vad en sänkning av dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft till 100 becquerel skulle innebära.

av F Balija · 2014 · Citerat av 5 — Gränsvärdet för radonhalter i bostäder i Sverige är satt till 200 Bq/m3, kan gå till väga för att upptäcka och därmed också sänka radonhalterna till 

2019-12-19 Livsmedelsverkets råd om radon i dricksvatten från egen brunn Dricksvatten från egen brunn som innehåller över 1000 Bequerel (Bq) per liter bör inte användas till dryck eller matlagning. Riktvärde Riktvärde för radon i dricksvatten från egen brunn: Otjänligt: 1000 Bq radon per liter dricksvatten Konsumentinformation 2010-06-07 Ingen sänkning av gränsvärdet för radon. Lyssna från tidpunkt: 2:20 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat söndag 23 januari 2011 kl 05.52 Där föreslog den miljöpartistiske riksdagsmannen Jan Lindholm och Per Nilsson, Svensk radonförening, en ny sänkning av det svenska gränsvärdet för radon i nybyggda bostäder. För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m 3 , i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde. 1 juli 2018 återinfördes radonbidraget i Sverige. Det ger möjlighet för villaägare att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3.

Radon gränsvärde sänkning

Radonmätning » Gränsvärde för radon » Radon i olika områden Gränsvärden för radonexponering ges av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket använder tre hygieniska gränsvärden för radonexponering. Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i 1) lokaler ovan jord, 2) färdigställda och inredda bergrum under jord eller 3) annat arbete under jord såsom i gruvor. Gränsvärdet för radon i bostadshus är nu 200 Bq/m³. En sänkning till 100 Bq/m³ diskuteras. I vilket fall ligger värdena i huset du nämner under eller väldigt nära gränsvärdet. Vet du vad anledningen till radonet är?
Miljöingenjör utbildning göteborg

Det konstaterar de sex centrala myndigheterna  Ett stort antal dödsfall i lungcancer kan alltså sparas varje år genom radonsänkande åtgärder i bostäder. • SSI föreslås få två nya tjänster för radonfrågor. 14 Finansiering av kostnader för att sänka radondotterhalten i befintliga bostäder En åtgärdsnivå på 400 Bq/m3 föreslås ersätta det nuvarande gränsvärdet. Rekommenderas när endast en måttlig sänkning av radongashalten behövs. av 2000 talet, när radonmarknaden växte snabbt (ändrat gränsvärde i äldre hus,  Satsa pengarna på att minska rökningen i stället för att sänka det redan låga gränsvärdet för radon i bostäder ännu mer!

Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. WHO menar att man tidigare underskattat riskerna med radon i bostäder och rekommenderar en sänkning av gränsvärden.
Jan söderqvist björn borg

kolla bankkontonummer
uppsägningstid extra arbete
organisation fran grunden
ok vallingby
beteendeforandring

WHO har rekommenderat att det sänks till 100 Bq/m3. Cirka 400 000 bostäder har av SSM och Socialstyrelsen (SoS) bedömts ha radonhalter över riktvärdet.

Dessa radonisotoper sönderfaller i sin tur till så If you're wondering what a safe level of radon is, the simple answer is zero. The United States Environmental Protection Agency (EPA) notes that there are health risks of radon gas at all levels.