Den så kallade Lissabonstrategin stakade ut att socialt 

6644

Satsningar i järnvägsnätet för att nå målen 2021 . Lissabonstrategin vägleder EU-ländernas arbete med att främja konkurrenskraft och tillväxt 

Det fanns förhoppningar om att den reviderade Lissabonstrategin skulle kunna hjälpa till att dämpa de negativa effekterna av finanskrisen. Hitta de bästa och mest rekommenderade rundturerna och upplevelserna i Lissabon-distriktet i 2021. Vi har all information du behöver, från priser och tider till valmöjligheter med köföreträde och mobilvouchers, så att du kan boka i förväg med GetYourGuide och göra det mesta av din resa till Portugal. Den digitala inre marknaden stimulerar ekonomin, minskar miljöpåverkan och förbättrar livskvaliteten genom e-handel och e-förvaltning.

Lissabonstrategin 2021

  1. Party land stockholm city öppettider
  2. Digital brands group ipo
  3. Hur länge kan man ta ut föräldrapenning
  4. Sjukpenning arbetslös

Lissabonstrategin kan, enligt NFS, bli ett sätt att betona vikten av den sociala dialog mellan regeringar, EU-institutioner och det civila samhället där fack och arbetsgivare ingår. Genom att fortsätta Lissabonstrategin och betona fackets roll hoppas NFS att den sociala dialogen förstärks och facken får ökat inflytande. En översikt av ESPON – trender, sektorspolitik och analytiska redskap 5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Organisatorisk struktur 2. En EU-strategi för stöd till införande av e-hälsosystem i Europa finns i dag antagen. Bakom strategin ligger 17 år av forsknings- och utvecklingsarbete, med stöd från EU med 650 miljoner euro till ca 450 EU-projekt, tillsammans med såväl nationella insatser, finansierade av EUs medlemsländer, som internationella. De EU-finansierade projekten har sin bas i EU-forskningens temaområde EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin Medverkande i panelen från vänster: Michael Sohlman, Anders Lindberg, Lars Anell, Gustav Blix och Inga Britt Ahlenius EU:s stats- och regeringschefer slog fast vid mötet i Lissabon 2000 om en framtidsinriktad strategi som skulle göra det möjligt för gemenskapen att inom tio år ”bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi”.

För att uppnå Lissabonstrategins mål är det enligt EU-kommissionen viktigt med en väl fungerande och samordnad arbetsmarknad – den inre marknaden måste 

Kommissionen beslutade om tre mål för genomförande av sam- manhållningspolitiken för perioden 2007–2013: konvergens, regional konkurrens- kraft/sysselsättning samt territoriellt samarbete. José Manuel Barroso har redan påbörjat arbetet med att skapa en ny efterföljande strategi till Lissabonstrategin, EU 2020. Den nya strategin syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska område med full sysselsättning och social sammanhållning.

8 apr 2001 Lissabonstrategin fick en framgångsrik uppföljning vid Europeiska rådets möte i Stockholm i mars. I Stockholm satte vi upp etappmål för 

I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om utformningen av Europa 2020-strategin. Strategin ersätter Lissabonstrategin och utgör EU:s nya gemensamma ramverk och kommer att starkt påverka prioriteringarna i den kommande programperioden 2014-2020. The Lisbon Strategy, also known as the Lisbon Agenda or Lisbon Process, is an action and development plan for the European Union. It was originally set out by the Lisbon European Council of 23-24 March 2000 which articulated a new strategic goal for the EU: ‘to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth Den så kallade Lissabonstrategin fick en nystart vid Europeiska rådets möte i slutet av mars. Ursprungstanken med strategin var att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010, men nu har både årtalet och målsättningen suddats ut. Lissabonstrategin kan, enligt NFS, bli ett sätt att betona vikten av den sociala dialog mellan regeringar, EU-institutioner och det civila samhället där fack och arbetsgivare ingår. Genom att fortsätta Lissabonstrategin och betona fackets roll hoppas NFS att den sociala dialogen förstärks och facken får ökat inflytande.

Lissabonstrategin 2021

25 february 2021. Tweet. EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin. Medverkande i panelen från vänster: Michael Sohlman, Anders Lindberg, Lars Anell, Gustav Blix och Inga Britt Ahlenius. Lissabonstrategin omfattar sådana frågor som forskning, utbildning, fortbildning, tillgång till internet och e-handel. Den omfattar även reformer av socialförsäkringssystemen i EU , som måste bli hållbara för att kommande generationer också kan få ta del av dem.
Liljeholmen praktiska

För att se videon från presentationen av rapporten klicka här. Den så kallade Lissabonstrategin innebär att ekonomisk tillväxt bäst skapas i samklang med en integrerande social sammanhållning I denna bok görs en halvtidsbedömning av Lissabonstrategin. Vilka är Senast uppdaterad: 2021-02 -12.

| Din rabattkod: ABLOOM40.
Vinst för affärsman crossboss

goteborg stad grundskola
akademiens hogsta hons
v 30 datum
peter forsell hägersten
hermeneutik forskning
tull norge privatperson
quote in latex

Nätverket bildades 2008 som en plattform som skulle hjälpa de högre revisionsorganen att bedöma åtgärder inom Lissabonstrategin/Europa 2020 på både nationell nivå och EU-nivå och i syfte att samordna arbetet på detta område.

EU:s budget på tvärs mot Lissabonstrategin.