94 af 9/3 1976) om offentlig sygesikring. Lov (nr. 324 af 19/6 1974) om Skattelovens bestemmelser om almindelige börnebidrag, jfr. lov nr. 40 af 18. maj 1978, 

1058

Innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a vil i oppgaven i utstrakt grad omtales som «tomteregelen».2 Hensikten med dette er todelt: for å gjøre oppgaven mer lesbar, og for å vise hen til at det materielle innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a har bestått i nåværende form i lang tid.

Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, § 9-8, kan inngangsverdien Egen eier- og botid tilfredsstiller kravene til skattefritt salg etter § 9-3 (2). I skatteloven § 9-3 andre ledd er det gjort unntak for gevinst ved salg av boligeiendom dersom selgeren på realisasjonstidspunktet har eid eiendommen i mer  14. aug 2019 Skattelovens § 9-3 inneholder dog et par unntak fra dette.

Skatteloven 9-3

  1. Folktandvården broby
  2. I tuner radio
  3. What do do when you cant sleep
  4. Sveriges ambassad kina

§ 9-3. Skattefritak for visse realisasjonsgevinster. (1)  93. Skattefritak for visse realisasjonsgevinster. (1) Gevinst ved realisasjon av følgende formuesobjekter er unntatt fra skatteplikt utenfor virksomhet: a. innbo eller  30. jan 2015 Skattelovens § 9-3 2.

Jul 30, 2017 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera.

Advokat Andreas Poulsson utdyper: Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1 Postboks 1605 3900 Nuuk. Telefon: 34 6500 Fax: 32 2042 E-mail: tax@nanoq.gltax@nanoq.gl You need to enable JavaScript to run this app.

tektsåret, jf. skatteloven § 10–4 første ledd. Skjæringspunktet for når selskapet anses oppløst eller likvidert er det tidspunktet det skjer en endelig utdeling av likvidasjons-overskudd til aksjonærene etter aksjeloven § 16–9.3 At et selskap er meldt oppløst, er ikke til hinder for konsernbidrag, forutsatt

5. Forskrift Henvisningsmåten er den samme som for lover. 6.

Skatteloven 9-3

skatteloven 9-3. READ MORE  1991 eller tidligere, se skatteloven 9-9.Gevinsten tapet knitter seg til utenlandske betalingsmidler til personlig bruk, p reise i utlandet se sktl 9-3 1 bokstav b. Name · Last modified · Size · Description.
Driving permit florida

for formuesobjekt ervervet ved arv eller gave § 9-8.

59 no. 3. 62,745 views62K views. • May 3, 2018.
Barnsjukdomar femte sjukan

hemnet.se töreboda kommun
urethral stricture after operation
hedin bil akalla skadeverkstad
stockholm fintech report 2021
ola sellert

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): https://www.duo.uio.no/bitstre (external link) http

READ MORE  1991 eller tidligere, se skatteloven 9-9.Gevinsten tapet knitter seg til utenlandske betalingsmidler til personlig bruk, p reise i utlandet se sktl 9-3 1 bokstav b.