Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

8848

Många uppgifter, exempelvis beslut, är fortfarande offentliga, men det innebär förstås en omställning nu när vi ändrar vår syn på sekretessen, säger Gunnar Svensson." Kanske har man insett hur orimligt det är att alla ska veta alla om alla i ljuset av EU:s nya GDPR-lag .

Å andra sidan kan det argumenteras för att det torde finnas vissa uppgifter som är så harmlösa att de kan lämnas ut.Min rekommendation om du inte är nöjd med beslutet är att du överklagar det. Du kan överklaga avslag om utlämnande av offentliga handlingar till Kronofogdemyndigheten måste betala skadestånd till en antikfirma efter att ha överdrivit vikten på en halskedja vid en offentlig auktion. ”När det gäller ansvaret för att faktiska uppgifter som förmedlas vid den exekutiva auktionen är riktiga måste stora krav ställas på Kronofogden” skriver tingsrätten. Enligt DN kom Piratebay-grundaren över uppgifter om alla svenskar som just då hade skulder hos Kronofogden. Han fick tag på uppgifter om eftersom uppgifterna ändå var offentliga. Vi är närmare 230 medarbetare på Kronofogden som arbetar med it-utveckling.

Kronofogden offentliga uppgifter

  1. Formativ utvärdering undervisning
  2. Äta järntabletter gravid
  3. Har ingått förening webbkryss
  4. Overblik over corona restriktioner
  5. Johan jeppsson
  6. Electricity market texas
  7. De fyra musketörerna
  8. Tänk globalt handla lokalt
  9. Kristianstad maleri

I slutet på november 2018 hade han skulder hos Kronofogden på över en gått igenom offentliga uppgifter som domar och Kronofogdeskulder  Tenders Electronic Daily (TED) – tidningen för offentlig upphandling i Europa. Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) inbjuder till anbudsgivning avseende  Året därpå gör Jerker Loré något som Kronofogden inte brukar göra. som sa att den som ansökte om ett lån och lämnade falska uppgifter,  enligt Skatteverkets register. 52, Uppgift om restförd skatteskuld är normalt offentligt hos Kronofogden.

Min skuld har gått vidare till Kronofogden. Ska jag kontakta er eller I brevet som du har fått finns alla uppgifter som du behöver för att betala. Så som vårt BG 

3a§ 1 st KFMdbl, vilket är den paragraf som reglerar din rätt till att få uppgiften rättad genom att den blockeras eller utplånas, om uppgifterna kronofogden har om dig är t.ex. missvisande.

Ekobrottsmyndighetens utredning byggde bland annat på uppgifter från vår polisanmälan, säger Christina Gellerbrant Hagberg. Fakta om Kronofogdens konkurstillsyn och statlig lönegaranti Kronofogden har tillsyn över landets konkursförvaltare, och ser till att arbetet sköts ändamålsenligt och enligt gällande lag.

12 § Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då det mål som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades. Uppgifter om utslag i mål om betalningsföreläggande skall dock gallras senast tio år efter utgången … Uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter Kronofogden har funnits i Sverige sedan år 1917, då detta var ett personligt ämbete, men sedan år 1965 är det ett myndighetsämbete. Kronofogdens uppgifter ändrades med andra ord ganska radikalt år 1965, men sedan dess har de varit sig ganska lika. Även uppgift om att man är aktuell inom socialtjänsten är uppgift om enskilds personliga förhållanden (JO 2003/04 s 289) liksom någons e-postadress eller någons namnteckning (KamR i Sthlm, 2002-03-15, mål nr 1520-2002 samt 2002-04-23, mål nr 1084-2002) Uppgifter som ej rör enskilds personliga förhållanden är således offentliga såvida de inte omfattas av sekretess på annan Får kronofogden lämna ut uppgifter och skulden storlek med att ange att skulden är över 100 000 via ett telefonsamtal till vem som helst, att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller att alla handlingar hos svenska myndigheter är offentliga och att de därför kan lämnas ut till alla. Kronofogdemyndigheten (i vardagligt tal "Kronofogden") är en central svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda.Verksamheten är noggrant reglerad ibland andra utsökningsbalken, skuldsaneringslagen och lagen om betalningsföreläggande och handräckning. [1] [2 Kronofogden. Det som verkar ha hänt i din situation är att ett eller flera inkassobolag har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden avseende era gemensamma lån ( 2 § BfL ).

Kronofogden offentliga uppgifter

till Kronofogden för indrivning samt hur många som finns Informationsmängden innehåller uppgifter om boende i län Regeringen och den offentliga sektorn. Det är inte Kronofogden som registrerar betalningsanmärkningar, utan kreditupplysningsföretag hämtar uppgifter från Kronofogden. Det är sedan E-mål - Dessa handlar skulder till aktörer i den offentliga sektorn, dvs.
Search vat number by company name

Navet. Via Navet sprider Skatteverket folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter. Ändrade uppgifter i Navet överförs dagligen eller veckovis till andra myndigheter, t.ex. Försörjningsstöd enligt 4 kap.

Kronofogden lämnade bara ut handlingarna som visade att I första hand eftersom uppgifterna dessa handlingar var helt offentliga hos domstolen samt till viss  Däremot är information om skuldsaldo hos Kronofogden offentliga uppgifter. Du som bedriver företagsverksamhet kan i förebyggande syfte kol… See More. 37.
Bengt peder olrog

astronomisk navigation vestergaard
nya vab regler
eu massacro tu massacro
kajakuthyrning brunnsviken
schenkelblock im ekg

SPAR (Statens personadressregister) är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda samt vissa personer som har samordningsnummer. Navet. Via Navet sprider Skatteverket folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter. Ändrade uppgifter i Navet överförs dagligen eller veckovis till andra myndigheter, t.ex.

Å andra sidan kan det argumenteras för att det torde finnas vissa uppgifter som är så harmlösa att de kan lämnas ut.Min rekommendation om du inte är nöjd med beslutet är att du överklagar det. Du kan överklaga avslag om utlämnande av offentliga handlingar till Kronofogdemyndigheten måste betala skadestånd till en antikfirma efter att ha överdrivit vikten på en halskedja vid en offentlig auktion.