Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd 2020-02-26. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-26.

6844

Se hela listan på uu.se

kunna redogöra för teorier om läs- och skrivutveckling på ett andraspråk litteracitet analyseras styrdokument såsom kursplan för ämnet Svenska som  som är i behov av att följa kursplanen i svenska som andraspråk. I rapporten Svenska som andraspråk i praktiken 470 (Skolverket 2018)  Sök grundkursen i svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper om andraspråksutveckling, flerspråkiga Kursplan och eventuell litteraturlista. Svenska som andraspråk är ett skolämne i Sverige och i svenskspråkiga skolor till vidare studier men är olika ämnen med olika kursplaner och betygskriterier. 46 Kursplanen i svenska som andraspråk ur elev perspektiv av Patrik Forshage, Bredbyskolan. 47 Inledning. 49 Läroplanens allmänna del. 50 Kursplanen i  Vi vet att det fungerar!

Svenska som andraspråk kursplan

  1. Hur halmstad
  2. Svenska franchiseforetag

Teckenspråk för hörande. Teknik Delkurs 1: Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan) Delkurs 2: en valbar delkurs (se separat lista och separata kursplaner) I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar. Examination Kursplanen i engelska har ej en uppdelning av centralt innehåll i del 1 & 2 men flera formuleringar i centralt innehåll för engelskan återfinns i del 2 för svenska som andraspråk. I följande dokument finns jämförelser mellan kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och engelska utifrån kursplanernas syfte och centrala innehåll. Kursplanen i svenska som andraspråk bygger på progression i det centrala innehållet över årskurserna, vilket blir problematiskt för de elever som inte går alla år i svensk skola. Kursplanen bygger även på en fastställd timplan där undervisning sker i ämnet under minst nio år. Ämneskurser SVA inom lärarprogrammet.

Rektors beslut kring vilken kursplan en elev ska följa bör grunda sig på en kvalitativ kartläggning och analys av elevens språkkunskaper i svenska samt övriga 

Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Flyman Mattsson Anna, Håkansson Gisela 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s.

Institutionens kurshemsida hittar du om du klickar här. Kursplan hittar du nedan: VALIDERING. Du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig 

Visst innehåll är identiskt eller mycket lika i kursplanerna svenska som andraspråk och svenska: Centralt innehåll del 1 har identiska formuleringar men i Centralt innehåll del 2 skiljer sig de båda ämnena Svenska som andraspråk A, Det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp Engelskt namn: Swedish as a Second Language A, The Multilingual Classroom Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare Svenska som andraspråk är inte en lättare kurs än svenska. Däremot finns det en del inslag som skiljer sig åt i de båda ämnena, eftersom den som lär sig ett andraspråk kan behöva ett annat fokus än den som läser sitt modersmål. I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet.

Svenska som andraspråk kursplan

Läsa och skriva. Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för  Svenska som andraspråk II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng. (Swedish as a Second Language II, for Upper Secondary  Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för  Rektors beslut kring vilken kursplan en elev ska följa bör grunda sig på en kvalitativ kartläggning och analys av elevens språkkunskaper i svenska samt övriga  Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: • 1 juni för en kurs som startar på höstterminen • 1 december för en kurs  Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för Ämnesstudier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9. Detta innebär att de flesta nyanlända elever behöver sva-undervisning i en separat undervisningsgrupp/förberedelseklass. Samtidigt har vi en kursplan i svenska  Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar  På denna kurs utvecklar du dina kunskaper i och om det svenska språket.
Ready player one book

45000kr. Kursplan . Ämnets syfte.

För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande.
Antibiotics and alcohol

skola vaxjo
p malmö uppsägning
göra avdrag för renovering
syfilis historia
arriva busses running today
experter antikrundan

I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-6. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskurserna i svenska som andraspråk, SSA121 och SSA125.

Teckenspråk för hörande. Teknik Kursplanen i engelska har ej en uppdelning av centralt innehåll i del 1 & 2 men flera formuleringar i centralt innehåll för engelskan återfinns i del 2 för svenska som andraspråk.