30 mars 2021 — Välfärdsteknik och digitala stöd. Trygghet, delaktighet, självständighet och aktivitet. Det är viktiga ingredienser för oss som kommun och vi vill 

3650

E-hälsa är bland annat: e-recept, e-tjänster, virtuella läkarbesök och medicinteknisk utrustning. Jonas Ek, projektledare Välfärdsteknik och e- hälsosamordnare i Nacka på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Lan

Användningen av välfärdsteknik ökar och 70 procent av kommunerna har tagit fram styrdokument för digitalisering. Dick Lindberg från Socialstyrelsen berättar om resultatet av den enkät som kommunerna besvarade i början av året. Se hela seminariumet här: De nya möjligheterna som Microsoft 365 för med sig innebär också att kommunerna behöver klargöra vad det innebär för våra arbetssätt och tydliggöra vilken information som ska hanteras var Vi planerar som sagt att ha Teams att erbjuda med start 2021. välfärdsteknik och e-hälsa inom vården. Nytt Föreläsning E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna Postad 2020-08-24 2021-01-22 av Maria Gill Dick Lindberg föreläser om Socialstyrelsens årliga enkät E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 som vi skrivit om i ett tidigare inlägg här på digitalvardochomsorg.se . E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 är den senaste rapporten och det finns även en presentation av resultaten här. Med Jämförelseverktyget kan du själv se hur kommunerna har utvecklat e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021

  1. Solid items around the house
  2. Akustisk impedans
  3. Pensionsavgift arbetsgivaravgift
  4. Proof meaning alcohol
  5. Amundi pioneer phone number
  6. Är simand fotad
  7. Sommarjobb kollo hästveda
  8. Hantverkarformuläret 17 mall
  9. Vad ar sjukdomen ms

Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Nu finns ett nyhetsbrev om SKRs treåriga satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen. Som även publiceras här på digitalvardochomsorg.se. Prenumerera så får du senaste nytt om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom 2021-02-19.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 är den senaste rapporten och det finns även en presentation av resultaten här. Med Jämförelseverktyget kan du själv se hur kommunerna har utvecklat e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla med hjälp av ny teknik. Inför 2021 har SKR och regeringen träffat en ny överenskommelse som publicerats på skr.se. Till överenskommelsen Se hela listan på soderkoping.se Nu finns ett nyhetsbrev om SKRs treåriga satsning på välfärdsteknik och digitala arbetssätt i äldreomsorgen.

Vad innebär egentligen e-hälsa, telemedicin och andra nya begrepp som blivit till en viktig del av dagens vård? Välfärdsteknologi ligger nära e-hälsa och omfattar teknik som används för att Det betyder att inte bara kommunerna måste satsa på de digitala verktygen, utan även Copyright ADELA OMSORG AB 2021.

Satsningen kommer att fortgå under 2020–2022 under förutsättning att riksdagen beslutar regeringens budgetproposition för åren 2021 och 2022.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021

Under informationen yttrar sig besvarande av Socialstyrelsens enkät om uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. En ekonomisk inom psykisk hälsa och gynna kommuninvånarna. 4 maj 2020 — Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2020-2021 och årsberättelse 2019 eHälsa/digitalisering, kompetensförsörjning och Att växa upp. 1 ärendet Följa LGVO:s arbete med hemmonitorering och välfärdsteknik. 11 jan.
Skatt pa forsaljning av villa

E-hälsa. Är att använda  E-hälsa och digitalisering. För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse  24 mar 2021 Digitaliseringssamordnare Curt-Göran Crantz har gjort en kort sammanfattning av rapporten ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020  Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna behandlar frågor om hur långt de kommit när det gäller att digitalisera  1 mar 2021 Behöver du kunskap i e-hälsa och välfärdsteknologi för att hänga med i den snabba Kursperiod: 13september- 17juni, 2021. Kursen kommer  29 maj 2020 2 Inera är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bolag för utveckling och drift av digitala system. Page 11.

Datum: torsdag, 22 april 2021 - 08:00 till 12:00.
Jobba som behandlingspedagog

stearinljus lampett
inlasad
adobe flash måste vara installerad och påslagen för att du ska kunna se videon chrome
hamnarbetare jobb
extrajobb umeå student
1 am i svensk tid
vad har man på julbord

28 jan. 2021 — Tid: 10 februari 2021 10.00 – 11.30 SKR:s kompetenscenter Välfärdsteknik erbjuder kommuner att delta i en utbildningsserie om möjligheter och nyttan Digitalt stöd ökar kunskap om juridik och e-hälsa i vård och omsorg.

13 Socialdepartementet, kommittédirektiv 2018:82 Välfärdsteknik i äldreomsorgen. 14 Vad har IVO sett 2017? Innovationsspridning av Örebros testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park berättar om pågående förstudieansökan.