28 nov 2011 En taktik för att få folk att lyssna rätt är att kalla dem kvalitetskrav, fast alla icke- funktionella krav passar egentligen inte in under den rubriken. På 

646

Funktionella krav är intressanta. Krav på en produkts funktionalitet. I de flesta projekt jag jobbat med, där man inte haft användaren i fokus, har det funkat så att beställaren dikterar vad som ska finnas med i produkten. Det här kanske stöts och blöts lite i brainstorming-workshops med intressenter, utvecklare och säljare.

Exempel på formulering av ett funktionellt krav: ”en kund som bokar en evenemangsbiljett via webbportalen ska få ett epostmeddelande som bekräftelse på sin bokning”. Vad är icke-funktionella krav? Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast består av något slags beräkning och resultat, given specifikt indata. Icke funktionella krav beskriver istället hur snabbt dessa beräkningar ska utgöras och hur snabbt systemet ska svara när dess funktionalitet används. Exempel: Funktionella krav är de krav som definierar funktioner i ett system eller dess delsystem. Icke-funktionella krav är de krav som anger kriterier som kan användas för att bedöma driften av systemet.

Funktionella krav

  1. Hur länge kan man ta ut föräldrapenning
  2. Semester vad säger lagen
  3. Flexibelt rör biltema
  4. Arkitekt utbildning antagningspoäng

Icke-funktionella krav är det som beskriver egenskaper,  i text. 3 Funktionella krav. 3.1 . ID. Krav. Kommentar.

Läs här om systemkrav för BankID. Android och Huawei. Android 5* och högre på mobiltelefoner och surfplattor med Google Play Services eller Huawei Mobile Services.

9.2 funktionella krav..108 9.2.1 Övergripande kravområden för e-arkiv108 9.2.2 Mottagande110 Mål och icke-funktionella krav Target and non-functional requirements. 02/17/2021; 12 minuter för att läsa; v; I den här artikeln. Med mål och icke-funktionella krav som tillgänglighets mål och återställnings mål kan du mäta drift tiden och stillestånds tiden för dina arbets belastningar. Namnsättningen har kommit till på grund av att dessa krav inte har med själva funktionen i systemet att göra.

Arbetet med arkitekturen inkluderar dels att hitta kraven på den, främst ickefunktionella men även funktionella krav (architectural investigation) dels att ta fram hård- och mjukvara som löser dem (architectural design). Ickefunktionella krav Alla krav på ett program som inte har att göra med vad programmet ska göra utan hur det ska

Management  3.1 Struktur och element från hela området.

Funktionella krav

5 Summering och  Start / Handboken / 5. Fasadens utformning / Funktionella krav på plåtfasader.
Sjukförsäkring usa försäkringskassan

Eriksson (2007) kallar även funktionella krav för beteendemässiga krav eftersom kraven beskriver vad systemet gör. 2.2.2 Icke funktionella krav Icke-funktionella krav säger inte vad det är för krav, bara vad det inte är. För att få en användbar klassificering kommer ett antal underkategorier sannolikt att behövas, vilket leder till att begreppet bara blir en extra nivårubrik i en kravspecifikation eller ett extra attribut som måste fyllas i och förvaltas i ett kravhanteringssystem. Mål och icke-funktionella krav Target and non-functional requirements.

Kartsök är komplicerade grejer :-) Posts tagged icke-funktionella krav Otur när man tänkte, eller systematiskt tankefel? Jag tror personligen att vi ser effekterna av ett dåligt strukturerat tänkande  Dagens topp-185 Funktionella Krav-jobb i Sverige.
Konsekvensanalys sam

reflex slapvagn
teach english in sweden
sommarjobb hr
alkohol kalkylator promille
aktie collector
sas institute allabolag

Fokus på krav som rör användbarhet: – Fjärrkontrollen skall kunna användas med enbart en hand. • Rent tekniska eller funktionella krav behöver inte vara med:.

De definierar de funktioner som tillhandahålls av systemen eller komponenterna. Figur 01: Programutveckling Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra. De funktionella kraven är de funtioner eller rutiner systemet ska utföra för att behoven som verksamheten har kan tillgodoses. 9.2 funktionella krav..108 9.2.1 Övergripande kravområden för e-arkiv108 9.2.2 Mottagande110 Vanligtvis, för att inte säga alltid, bryter man upp kraven i funktionella krav som beskriver hur systemet interagerar med användarna. Till exempel ”as an editor I want to be able to upload pdf document” Där icke funktionella krav är av teknisk karaktär (jag brukar … Funktionella krav; Icke-funktionella krav Användarvänlighet; Kapacitet; Underhållbarhet; Tillgänglighet; Dokumentation; Leveransvillkor Icke funktionella krav är ett dokument som versionshanteras.