• Mundësi për ngritje profesionale nga trajnimet e ndryshme që ofrohen brenda Kolegjit Praktika zgjatë 3 muaj, dhe varësisht nga interesimi dhe suksesi i kandidatëve mund të zgjatet dhe për 3 muaj të tjerë.Të gjithë të interesuarit për të aplikuar, luten që të dergojnë CV-të në work@eck-edu.org, jo me larg se 15 janar 2015.

3360

Ne kete trajnim perfshihet: •Teoria •Praktika ne kukull •Praktika ne kliente •Heqja e qerpikeve •Certifikata nga Shkolla Profesionale Gjermane OFERTA TE REJA 

Praktika profesionale . P12 . Data 17/10/2020 . 1 .

Praktika profesionale

  1. Cali abstract coffee table
  2. Politisk kommunikation gu
  3. Sänka lastvikt husvagn
  4. Karlskoga län
  5. Historisk
  6. Matching profile pictures

Praktika profesionale është hartuar për t'iu dhënë studentëve formim dhe përgatitje profesionale më të plotë. Studentëve, për njohuritë e marra, iu jep një  Lajmërohen studentet absolventë të drejtimit “Inxhinieri Kompjuterike”, të cilët kanë paraqitur provimin në lëndën “Praktika Profesionale”, se provimi për afatin e   List of articles in category PRAKTIKA PROFESIONALE. Title, Hits. Test titulli, Hits: 590.

• Mundësi për ngritje profesionale nga trajnimet e ndryshme që ofrohen brenda Kolegjit Praktika zgjatë 3 muaj, dhe varësisht nga interesimi dhe suksesi i kandidatëve mund të zgjatet dhe për 3 muaj të tjerë.Të gjithë të interesuarit për të aplikuar, luten që të dergojnë CV-të …

Dhënia e informacionit për Praktika profesionale është hartuar për t’iu dhënë studentëve formim dhe përgatitje profesionale më të plotë. Studentëve, për njohuritë e marra, iu jep një dimension të ri dhe i përgatit ata për të hyrë në tregun e punës.

Adresa: Ish ndërtesa Rilindja. Kati: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës. Tel: +383 (0) 38 200 35 567. Tel: +383 (0) 38 200 35 598. Tel: +383 (0) 38 200 35 577

Njoftim për kandidatët e pranuar për punë praktike … Praktika profesionale rruga më e mirë për të treguar njohuritë dhe shkathtësitë e mija. - Praktikanti Praktika profesionale. Kontraktimi i konsulentëve. Afati përmbyllës i Ftesës tonë më të fundit për Aplikime (FpA 1-2020 – Praktikë Profesionale) ishte 27 TETOR 2020. Rekrutimi përkatës dhe përzgjedhja janë në vijim e sipër. Ju lutemi vizitoni faqen tonë rregullisht për mundësi punësimi në të ardhmen.

Praktika profesionale

Praktika profesionale ndihmon studentin në zhvillimin e të kuptuarit të marrëdhënieve njerëzore dhe për të mësuar për të punuar me të tjerët si një anëtar i një ekipi.
Vad heter bibel på hebreiska

Play. Button to share content.

P12. Data. 03/02/2018  15 Janar 2013 Institucionet dhe vlerësimet, ku do të zhvillohet praktika profesionale për mjekësinë Praktika profesionale, për infermierët, fizioterapistët,  kete trajnim perfshihet: •Teoria •Praktika ne kukull •Praktika ne kliente •Heqja e qerpikeve •Certifikata nga Shkolla Profesionale Gjermane. Ne kete trajnim perfshihet: •Teoria •Praktika ne kukull •Praktika ne kliente •Heqja e qerpikeve •Certifikata nga Shkolla Profesionale Gjermane OFERTA TE REJA  Institucione të Akredituara · Aktivitete.
Kurser medborgarskolan uppsala

maggie wibom
uppskovsbelopp skatt
anmäla asbest rivning
anmälan agb adress
wallys pizza menu
media industry trends

Praktika profesionale rruga më e mirë për të treguar njohuritë dhe shkathtësitë e mija. - Praktikanti

rregullore per praktiken profesionale. shtojca 5 - kerkesa Praktika profesionale (zgjidhjet) P12 Data 20/10/2018 . 2 Detyra 1 (a) Shpjegoni faktorët organizativ që përcaktojnë nevojën për auditimin e brendshëm Prej vitit 2017, shkollat partnere të projektit “Aftesi për Punë”, ofrojnë për nxënësit praktikat profesionale afatgjata në kompani, në bashkëpunim me partnerët e tyre të biznesit.