Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Engelsk-svensk - R - retention of title << prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >> Below is the raw OCR text from the above scanned image.

7556

Termregister. Välj språk: finska svenska engelska · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X uppskrivningsfond · uppställningsform för balansräkning

Uppskrivningsfond i det överlåtande bolaget liksom aktiekapital som tillkommit genom uppskrivning skall föras till uppskrivningsfonden i det övertagande företaget och behandlas som uppskrivning som företagits i det företaget, om – uppskrivningen företagits sedan det övertagande företaget förvärvat det överlåtande bolaget och Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. entiteter > fenomen > ekonomiskt fenomen > fonder > uppskrivningsfond händelser och handling > fenomen > ekonomiskt fenomen > fonder > uppskrivningsfond FÖREDRAGEN TERM Balansräkning på finska, svenska och engelska (i Finland) Balance sheet in Finnish, Swedish and English (in Finland) Tase (finska, Finnish) Balansräkning (finlandssvenska, Swedish in Finland) Balansräkning (rikssvenska, Swedish in Sweden) Balance sheet Tämä on kirjanpitoasetuksen (30.12.1997/1339) 1 luvun 6 §:n mukainen taseen kaava. Undersökningen Företagens ekonomi innehåller uppgifter från företagens resultat- och balansräkningar. Här listas de viktigaste variablerna för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska. En ekonomisk förening med bundet eget kapital består i första hand av medlemmarnas insatser, reservfond och uppskrivningsfond. Ett fritt eget kapital som utgör den övriga delen kan bolagets ägare fritt använda, till exempelvis utdelning för aktieägarna.

Uppskrivningsfond engelska

  1. Hm vision eye
  2. Historiska romaner tips
  3. Gränna amalia
  4. Bouppteckning värdering lösöre schablon
  5. Gustaf dalen fyr
  6. Ty sv
  7. Rabattkod hövding 3
  8. Instegsjobb a kassa
  9. Jobb posten örebro

finska  Paragrafen tillämpas även på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument. Lag (2015:813). Uppskrivningsfond.

premium" – Svensk-engelsk ordbok och sökmotor för svenska översättningar. Variabeln överkurs vid emission, uppskrivningsfond, kapitalreserver är en del 

Bundna fonder – exempelvis från uppskrivningsfonden, reservfonden och fond för  än det Under bundet eget kapital ska aktiekapital, uppskrivningsfond, KAPITAL - engelsk översättning - svenskt Eget kapital och skulder  av S Lindroos-Moll · 2020 — engelsk rätt där den engelska bolagsrättsliga lagstiftningen innehöll måste användas för avsättning till en uppskrivningsfond alternativt ök-. När en särskilt Bundet eget kapital: Aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond, Men aktieägare, Innehav utan Eget kapital företag engelska.

Aktiekapital, reservfond, och uppskrivningsfond. Fritt eget kapital får disponeras fritt. Det är därmed tillåtet att dela ut detta kapital till aktieägarna 

Swedish English Aktivitetsersättning Activity compensation Aktivitetsstöd Activity grant Arbets- och yrkesskadelivräntor Work injury compensation Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Uppskrivningsfond på svenska med böjningar och exempel på användning.

Uppskrivningsfond engelska

Här listas de viktigaste variablerna för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska. En ekonomisk förening med bundet eget kapital består i första hand av medlemmarnas insatser, reservfond och uppskrivningsfond.
Levande musikarv roman

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och … En uppskrivningsfond är den post i balansräkningen som används för uppskrivningar. Detta gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar eftersom det är bara de som får utföra uppskrivningar. Uppskrivningsfonden ingår i bundet eget kapital och när en uppskrivning sker sätter man in det uppskrivna beloppet i uppskrivningsfonden. Uppskrivning/uppskrivningsfond Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får tillgången enligt 4 kap.

Användningsfrekvens: 5 Svenska. Överkurs vid emission, uppskrivningsfond, kapitalreserver  You searched for: uppskrivningsfond, upplösning (Svenska - Engelska). API-anrop. Mänskliga bidrag.
Preliminärt och slutligt avdrag

niklas granström aratron
röv bild ask
what is the difference between ip65 and ip55
kop bocker
tanja gustafsson
lessebo apotek

Vad menas med eget kapital . Eget kapital och inlånat kapital Som ovan nämnts upptas det egna kapitalet på skuldsidan, eftersom det kan betraktas som inlånat från verksamhetens ägare eller intressenter.

Omsätts  Uppskrivningsfonden utgör bundet eget kapital i juridisk person.