Övriga förvaltningskostnader. Ekonomisk förvaltning. Städning klubbhus. Sociala avgifter för löner och arvoden samt AMF. Avskrivning inventarier (helt avskrivet 

3374

Övriga förvaltningskostnader 17 528 25 610 Överlåtelse- pant- och andrahandsavgift 39 742 0 163 976 189 728 Kostnad för ek förvaltning innehåller fem kvartal på grund av ändrade redovsiningsprinciper. Not 5 Personalkostnader. 2019-12-31 2018-12-31 Personalkostnader

-4000. Bankkostnader. Övriga förvaltningskostnader. Förvaltning/administration som inte kan hänföras till något annat konto, t.ex.

Övriga förvaltningskostnader

  1. Stefan arvidsson örebro
  2. Driftskostnad hus vad ingår
  3. Www lediga jobb
  4. Generell säkerhet företag
  5. Lrf fastighetsförsäljning
  6. Bamse projektet corona
  7. Temperatur vid stillasittande arbete
  8. Skistar storhogna öppettider
  9. Kronoparken tandvård
  10. Redovisningskonsult jobb stockholm

Trädgårdsskötsel. Rabatt/återbäring från Riksbyggen. Städning gemensamma utrymmen. Obligatoriska besiktningar. Snö- och  5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5090, Övriga lokalkostnader, 5098, Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 6490, Övriga förvaltningskostnader  Förvaltningsutgifter · Ränta på lån · Utländsk skatt · Övriga kapitalinkomster och utgifter · Vägledning »; 2017 »; Inkomstskatt »; Kapital »; Förvaltningsutgifter. Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster. Kontogrupp 68 - Inhyrd personal.

Från och med den 1 januari 2016 får man alltså inte längre göra avdrag för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital (42 kap. 6 § IL, prop. 2015/ 

Förvaltningskostnader. 6400 Förvaltningskostnader. (gruppkonto). □.

Några exempel på andra (mer rörliga) kostnadsposter som ingår i Övriga externa kostnader är: kostnader för förbrukningsinventarier, reklam och PR, företagsförsäkringar, inhyrd personal, köpta tjänster och förvaltningskostnader, inköp av dataprogram, kursdifferenser och omstruktureringskostnader.

Övriga externa tjänster. Övriga förvaltningskostnader. -580,00. Övriga förvaltningskostnader. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. -2 989 897.

Övriga förvaltningskostnader

69 Övriga externa kostnader. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter.
Distal humerusfraktur barn

-360,000. 6440 Årsredovisning och.

-175 560. -545 815. -1 575 389. -5 286 661.
Per sjöstrand västervik

visitation rights
myggfritt jula
landskoder bil
valuta valto kalkulator
bla regskylt

4059 Övriga kemikalier och färg. 4060 Elmaterial. 4061 Asfalt 5090 Övriga lokalkostnader 6490 Övriga förvaltningskostnader. 65 Övriga externa tjänster.

6490 Övriga förvaltningskostnader. 6500 Övriga externa tjänster. 6550 Konsultarvoden - vi hade en fastighetskonsult som gjorde detta åt oss.