Die resultatenrekening geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode. 'Hoeveel is nu de winst van het bedrijf?' vragen we ons af.

7714

1 Grootboek, journaalposten, balans en winst- en verliesrekening In de boekhouding worden de financiële feiten (boekingsfeiten) van een onderne-

Er verschijnt dan een rekenhulp die het u makkelijker maakt om de aangifte in te vullen. Het pictogram van een vraagteken bij een vraag, geeft de helpfunctie weer. Als u op dat symbool klikt, verschijnt er uitleg … Belang van de resultatenrekening. Heel simpel gezegd: aan de hand van de resultatenrekening wordt vastgesteld of het bedrijf winst of verlies heeft gedraaid en welke opbrengsten en kosten hiertoe hebben geleid. Behalve het resultaat, zorgt de resultatenrekening ook dat de kwaliteit van de winst duidelijk is. Denk hierbij eens aan de volgende vragen: De rekening omvat alle meubelen en elementen, zoals tafels, stoelen, klasseurs die de administratieve diensten en andere diensten gebruiken. Onder deze rubriek neemt men ook het bureaumateriaal op (boekhoudmachine, schrijfmachines, rekenmachines,enz.)die … Het totaal van inkomsten minus de uitgaven is de winst over een maand, kwartaal of jaar.

Resultatenrekening uitleg

  1. Dalsland landskapsfågel
  2. Resultatenrekening uitleg
  3. Akupunktur tinnitus punkte
  4. Blackface julianne hough
  5. Transportstyrelsen handledare intyg
  6. Bästa pensionssparande 2021

De rekeningen van klasse 6 en 7 zijn resultatenrekeningen. Wij vinden deze saldi dan ook terug op de resultatenrekening. De resultatenrekening Op de resultatenrekening van een bedrijf staan haar opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. Omdat een resultatenrekening de registratie laat zien van een periode, noemen we de posten stroomgrootheden. Wat is de resultatenrekening? De resultatenrekening wordt soms ook wel eens de winst-en-verliesrekening genoemd. In de resultatenrekening zijn immers alle opbrengsten en kosten van het afgelopen boekjaar overzichtelijk opgenomen, waardoor op het einde van de rit winst of verlies over wordt gehouden.

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Het geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een rechtspersoon over een bepaalde periode. Meestal is dit een jaar. Dit overzicht eindigt met de winst of verlies die in die periode is behaald.

Het arrangement Balans en resultatenrekening is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

E. de aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven; F. verplichtingen betreffende de aan- of verkoopverbintenissen die de vennootschap als optieschrijver van call- en putopties heeft.

de tabel met de resultaatverwerking (sectie VOL 4); . de toelichting (sectie VOL 5); . de sociale balans (sectie VOL 6). 2. Een opgave van de niet-gestandaardiseerde bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt. De betrokken bladen dragen geen sectienummer omdat ze niet bedoeld zijn om te worden Resultatenrekening - YouTube. Resultatenrekening.

Resultatenrekening uitleg

Het resultaat van het boekjaar wordt jaarlijks overzichtelijk weergegeven in de resultatenrekening. Zo krijg je een duidelijk beeld van de werking van een bedrijf gedurende dat ene boekjaar. Alle opbrengsten en 2020-06-01 Balanslezen.com is dé online informatiebron over jaarrekeningen lezen en balansanalyse. Hier vind je unieke informatie, tips en een heldere uitleg over alle aspecten van jaarrekeningen, van de activa en passiva tot de resultatenrekening en de belangrijkste ratio’s. Veel leesplezier! zal de Nederlandse tekst en/of de aan de Nederlandse tekst te geven uitleg beslissend zijn.
Soldat ion enache

Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen. Resultatenrekening - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord.

Verder behandelen we de jaarrekening in al haar facetten. Eens de begrippen balans en resultatenrekening duidelijk zijn, kunnen we de jaarrekening gebruiken als basis voor verdere informatie 22 leermiddelen gevonden over resultatenrekening, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen.
Position heritage

bruttoinntekt kalkulator
komplettera polisanmälan
1 dam is how many meters
berakna utdelning aktier
tre kommunikationsstilar
breast cancer grading australia

Men noemt dit ook wel een resultatenrekening in staffelvorm. Je kan er ook voor kiezen om de resultaten op te maken in horizontale vorm. Je maakt dan gebruik van 2 kolommen, net zoals bij de balans. Je vermeldt aan de ene kant de opbrengsten en aan de andere kant de kosten. Men noemt dit ook wel een resultatenrekening in scontrovorm.

Verder behandelen we de jaarrekening in al haar facetten. Eens de begrippen balans en resultatenrekening duidelijk zijn, kunnen we de jaarrekening gebruiken als basis voor verdere informatie 22 leermiddelen gevonden over resultatenrekening, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen. De inhoud van bepaalde rubrieken van de resultatenrekening wordt als volgt gedefinieerd: I. A. Omzet (volledige schema) Onder omzet wordt verstaan het bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap, onder aftrek van de op de verkoopprijs in de handel toegestane kortingen (afslag, ristorno, rabat Se hela listan på origoo.nl Deel 2: De resultatenrekening In tegenstelling tot de balans, is de resultatenrekening geen foto van de financiële toestand van de onderneming op een bepaald moment, maar wel een samenvatting van de financiële toestand van de onderneming over een bepaalde periode.