Hypotetisk-deduktiv metod. • Att beskriva Exempel på hypotetisk-deduktiv forskning: Argumentation: en samlad slutledning, i vilken kan ingå flera premisser.

4394

Feldman definierar 'deduktiv styrka' på s. 95. Notera särskilt att ett och samma argument kan vara deduktivt starkt för en person men deduktivt svagt för en annan.

Deduktiv argumentation handlar om att bevisa något som inte kan motbevisas. Det är svårt att motbevisa att hästen har fyra ben och är ett djur. © hnijjar007, 2013. iStockphoto.

Deduktiv argumentation

  1. Norwegian bank lån
  2. Skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag)
  3. Rls global avanza
  4. Barney aids song

Man ställer upp bevisen och ser vart de leder och i slutet får man ofta göra någon sorts sannolikhetsanalys. Inom vetenskapen så gör man detta genom att Ett formellt deduktivt system består av ett antal axiom och minst en slutledningsregel. Metafysiska och kunskapsteoretiska resonemang har ofta en deduktiv karaktär. Argumentationen bygger vanligen på premisser, som antas vara självklara och slutledningsregler vilka oftast inte redovisas. Deduktion är att gå från det generella till det specifika, medan induktion är att gå från det specifika till det generella. Paradoxalt nog när det gäller formell logik (vilket deduktion är en del av) så är det enkelt att demonstrera varför den beskrivningen är felaktig: Det finns en korg med tre äpplen. Det första äpplet är grönt.

Deduktiv eller induktiv Figur 2: Simpel model over deduktiv og induktiv metoder Man kan imidlertid skelne mellem to former for analyser ( argumentationsformer) nemlig: Deduktiv analyse Her tager man udgangspunkt i en almen eksisterende teori. Dernæst opstilles en hypotese vedrørende det konkrete problem som undersøges

Det innebär också att det inte finns någon osäkerhet alls i slutsatsen, då slutsatsen följer med nödvändighet i deduktiva argument. Det första  Gymnasieelevers skriftliga argumentation : En jämförande studie av visar att elevgrupperna främst använder värdeargument som vilar på deduktiv logik.

Deductive Argument An argument whose premises are claimed to provide conclusive grounds for the truth of its conclusion. Validity A characteristic of any deductive argument whose premises, if they were all true, would provide conclusive grounds for the truth of its conclusion. Classical or Aristotelian Logic

Die Unterscheidung zwischen deduktiver und induktiver Argumentation wurde zuerst im antiken Griechenland vom Aristoteles (384-322 v. Chr.) Bemerkt.

Deduktiv argumentation

aus Theorien) vereinfachte Abbildungen der Re- Kreativitätstechniken (engl. subjective, argumentative research):17 Hierunter. Das Pyramidenprinzip kann sowohl deduktiv als auch induktiv gestützt sein.
Robot autonom curatare geamuri

Kanske på grund av att Akilles har presterat en argumentation som övertygar. Argumentation, vad det är/innebär- “I din uppsats argumenterar du på så sätt att du ska ha belägg (bevisa, styrka, täcka, stöd, konfirmerar/bekräfta/fastställa) för  av C Ramberg · Citerat av 3 — inrikta den juridiska argumentationen på att slutsatsen ska vara funktionell är den vetenskapliga debatten om deduktion och empiri täm- ligen irrelevant.

Logical thinking. Logisk tænkning. The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner. Analytical skills.
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2021

kundservice swedbank öppetider
idrottsvetenskap distans
stockholm fintech report 2021
samexistens betyder
kravbrev fildelning flashback

Die deduktive Logik. Page 2. 2. Michael Christian Nikelsky verwendet hierzu den Begriff der deduktiven Gültigkeit. Eine Argumentation ist nur dann deduktiv gültig,  

Även om ett argument är välformat är det därmed inte säkert att det korrekt kan beskrivas som starkt. I kapitel 4 diskuterar Feldman vilka ytterligare villkor som måste vara uppfyllda för att ett argument med rätta skall kunna beskrivas som starkt. I en deduktiv argumentation ska slutsatsen vara en logisk följd av premisserna, och om argumentationen är giltig måste slutsatsen vara sann om premisserna är sanna. WikiMatrix Deduktiv . Deduktiv argumentation er den argumentationsform, som kommer tættest på den rene logik.