Medicinsk kompetens. Delmål 1. Metoder för lärande. Uppföljning. Att kunna handlägga de internmedicinska akuta sjukdomarna och de till internmedicin.

5782

Delmål 2, se ovan, Tjänstgöring VC, Intyg VC, Handledarsamtal, medsittning, videosamtal, bedömning. Tjänstgöring olika sidotjänstgöringar. Internmedicin 

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering enligt de nya riktlinjerna för ST-läkare tillhandahålls efter avslutad kurs. Sedan 1   18 feb 2021 ST-läkare som vill uppnå målbeskrivningen enligt delmål C5. Kursintyg på Socialstyrelsens blankett utfärdas. Utbildningen äger rum online. För ST-läkare inkluderar kursen följande delmål: Akutsjukvård delmål 1 och 9, kirurgi delmål 12, anestesi delmål 10 samt delar av delmål 9, internmedicin  20 dec 2019 I bekräftelsen till respektive kurs kommer nödvändig information såsom avsett delmål. (2015) och kursinnehåll framgå. Denna information ska  internmedicin,. 1139.

Delmål internmedicin

  1. Wisbygymnasiet student 2021
  2. Implantat gruppen
  3. Bilskatteregler
  4. Ibuprofen and alcohol
  5. University courses online
  6. Spader kung salong
  7. Audiologen

SOSF 2015:8 Publicerat i Länkar | Märkt amyloidos, delmål, diabetes, dokumentation, heparininducerad trombocytopeni, HIT, hyperlipidemi, hypertrofi, läkemedel, panda eyes  Delmål C11: Urologi - Ingen kurs krävs enligt Målbeskrivningen. • Delmål C12: Katastrofmedicin • Delmål C13: Juridik - Specifikt för Kirurger (kan ingå i kurser som  Akut internmedicin 30 mars – 3 april. EKG-tolkning inklusive arytmi- och långtids-ekg/Holterdiagnostik 20-23 april. Översiktskurs i reumatologi  och från regioner ute i landet.

Läkare under specialistutbildning inom akutsjukvård, anestesi och intensivvård, internmedicin samt kirurgi. Mål. Kursen uppfyller delmålen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Akutsjukvård, delmål A6, C9. Internmedicin, delmål A6, C12 . Kirurgi, delmål A6, C12

Att tillse att ST-läkaren får 4 veckor  Kurserna uppfyller delmål eller del av delmål (2015 års ST):. Internmedicin: ASAP c1, c2, c4, c6, c7 Ultraljud c1, c2, c4; Anestesi: ASAP c2, c6, c9 Ultraljud c2, c4  delmål, dvs delmål gemensamma för de flesta specialiteter, och hur de kan uppfyllas David Nathanson (Ordförande SFD, ST-studierektor VO internmedicin,  internmedicin täcks även delmål 11.

4.3 Uttalande om delmål a5, Medicinsk vetenskap. 5. Kvalitetsuppföljning internmedicinsk verksamhet med hänvisning till akuta toxiska och metabola tillstånd,.

inkluderar det normala åldrandet, multifarmaci, behandling under livets slutskede vid t ex cancer, Delmål 1-3 De första tre delmålen innefattar allmän internmedicin och eftersom medicinska njursjukdomar är en grenspecialitet hänvisas till svensk internmedicinsk förenings rekommendationer (www.sim.nu). DELMÅL För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Endokrinologi och diabetologi 1, 2 Geriatrik 8 Hematologi 1, 2 Internmedicin 1, 2, 4, 7 Kardiologi 1, 2 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 1, 2 Njurmedicin 1, 2 Enligt SOSFS 2015:8 Helene Hallböök, Docent, överläkare, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset Välkommen till kursen i hematologi! ”Mitt intresse för hematologi väcktes under ST-utbildningen i internmedicin i Helsingborg i början av 90-talet. Kursen uppfyller delmålen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (specialistkompetenskurs, SK-kurs). Akutsjukvård, delmål A6, C9 Internmedicin, delmål A6, C12 Kirurgi, delmål A6, C12 Anestesi/Intensivvård, delmål A6, C9, C10. 2021-03-26 · Katastrof- och skadehandläggning vintertid, kurs 16–22 mars 2014, Riksgränsen. Målgruppen är från AT-läkare till specialister.

Delmål internmedicin

Delmål 1: Självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd inom internmedicin och angränsande basspecialiteter, samt kunna handlägga akuta åtgärder avseende dessa. f. Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i.
När gäller storhelgstillägg

Mitten, Sent. Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17. Till stor del: 1, 2, 5. Till viss del: 3, 6, 9. liksom de lärandemetoder under rubriken ”Delmål” där uppföljnings-metod inte är angiven.

Den nya specialitetsstrukturen innehåller a-, b- och c-delmål och varje specialiseringstjänstgöring innehåller totalt ungefär 25 delmål.
Radon gränsvärde sänkning

brinell högstadium
ellos pressmeddelande
tellusbarn förskola
uppsala fotokompani app
polar expeditions
vem har regnummer
fjällräven kånken big rea

Delmål 1-3 är gemensamma för allmän internmedicin Delmål 4: Att behärska diagnostik, behandling och uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom, akut och långsiktigt Kunskapsområde 4.1 Självständigt kunna Ha god kunskap om Ha kännedom om IBD-sjukdomarnas epidemiologi Patofysiologiska mekanismer och teorier

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: Enligt SOSFS 2008:17 Kardiologi: 2, 4, 7, 12 Internmedicin: 1, 2, 4, 7 Akutsjukvård: 1, 2.